Vores ydelser
Vi laver salgstræning!

Vi tager altid udgangspunkt i jeres salgsmæssige situation i dag, og skaber et udviklingsforløb i tæt samarbejde med den daglige salgsledelse.

Hvad er Mental salgsparathed®?

Mental salgsparathed er vores koncept hvor vi med en grundig analyse og brug af test, finder de områder hvor den enkelte sælger har potentiale for at sælge mere. Dette bliver koblet sammen med den salgsstrategi der er (eller ønskes) i virksomheden.

Disse to parametre er det vi bygger vores salgstræning og coaching forløb på.