Hvad vi tror på

Salg er et håndværk som kan læres, og alle kan udvikle deres salgspotentiale.

Vi tror på at varige adfærdsændringer handler om selverkendelse. Salgscoaching er for Navitas ikke et spørgsmål om at belære, men om at erkende.

Det er, når sælgeren får indsigt i sine vaner, sin frygt og sit potentiale, at hun/han får muligheden for at aktivere sin mentale salgsparathed.

Det skal være sjovt at udvikle sig.

I vores slagsudvikling arbejder vi med 3 nøgleord:

Energi - udvikling kræver positiv energi, og den er vores primære brændstof i salgscoaching.

Ærlighed - al dialog foregår i en åben og ærlig atmosfære, og vi foretrækker at tingene fortælles, som de er.

Fokus - vi vil bedømmes på de resultater vi opnår, og det kræver konsekvens, vedholdenhed og fokus.